Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Eind 2011 is de internationaal erkende Business Social Compliance Initiative (BSCI) samengevoegd met haar initiatiefnemer Foreign Trade Association (FTA). Hammesfahr is lid van FTA en heeft haar commitment afgegeven aan de BSCI. Meer dan 850 organisaties uit achttien verschillende landen hanteert sinds 2004 diverse gedragscodes en waarbij Hammesfahr zich al vele jaren hiermee heeft verbonden en geconfirmeerd.

De gedragscodes bevatten o.a. de eisen over bijvoorbeeld vrijheid van organisatie en collectief onderhandelen, het maximumaantal arbeidsuren, de compensatie voor overwerk, veiligheid op de werkplek, verbod op kinderarbeid, discriminatie en gedwongen arbeid.

Als actief lid van BSCI voert Hammesfahr geplande en ongeplande audits uit bij alle leveranciers in risicolanden, volgens de werkwijze en normering van BSCI. Daarnaast houdt Hammesfahr zich intensief bezig met het coachen van producenten en inzicht te verschaffen in het belang van sociaal verantwoord ondernemen.

Wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met 0546-642 411.

Code of Conduct

Private label assortiment
Bekijk onze werkwijze
Over Hammesfahr
Bekijk onze historie